जिल्हा परिषद,छत्रपती संभाजीनगर च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • आझादी का अमृत महोत्सव
  • आझादी का अमृत महोत्सव

महत्वाच्या घडामोडी

new आरोग्य विभाग : राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग पुणे कार्यालय IEC साठी विविध सोशल मिडिया लिंक.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : RBSK MO, LMO & PHARMACIST सेवेची सूचना, निवड व प्रतीक्षा यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : PPM COORDINATOR-STS सेवेची निवड व प्रतीक्षा यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : RKSK COUNCELLOR सेवेची निवड व प्रतीक्षा यादी.
new कृषी विभाग: डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन 2022 23 व सन 2023 24 यासाठी प्रशासकीय मान्यता.
new कृषी विभाग : लाभार्थी यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (15 वित्त आयोग) अंतर्गत MPW सेवेसाठी मुलाखत दि.04/10/2023.
new कृषी विभाग : कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कनिष्ठ अभियंता (JE) सेवेसाठी सूचना व निवड-प्रतीक्षा यादी.
new बांधकाम विभाग : गौण खनिजाची रॉयल्टी व ई-पास गौण खनिजाचीवाहतुकीसाठी ई पास बाबत बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणे बाबतची दि.01.01.23 रोजीची तात्पुरती आक्षेप यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : दि 01.01.23 नंतर संपूर्ण कागदपत्रे सादर केलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची यादी.
new अरोग्य विभाग : औषधी साहित्य सामुग्रीचे दरपत्रक सादर करणे बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा नियुक्ती बाबत अंतिम प्रतीक्षा सूची 2022. दि.२५ जाने २०२३
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना.
new सामान्य प्रशासन विभाग : विशेष चौकशी अधिकारी पॅनल नियुक्ती बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषद गट रचना बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : पंचायत समिती गण रचना बाबत.

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८जिल्हा परिषद पदभरती २०२३
new जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर पद भरती २०२३ ची जाहिरात
new पदभरती २०२३ साठी संवर्ग निहाय प्राप्त अर्जांची संख्या
new परीक्षार्थी साठी महत्वाची सूचना
new पद भरती २०१९ ची रक्कम परत करणे बाबत प्रकटन
new जिल्हा परिषद भरती २०२३ च्या परीक्षेसाठी डेमो लिंक
new जिल्हा परिषद गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका-English.
new जिल्हा परिषद गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका- Marathi.
new प्रवेश पत्र (Hall Tickets) साठी येथे क्लिक करा.
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, ०७ ते ११ ऑक्टोबर २०२३ परीक्षा वेळापत्रक
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, १५ व १७ ऑक्टोबर २०२३ परीक्षा वेळापत्रक
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, १ व २ नोव्हेंबर २०२३ परीक्षा वेळापत्रक
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, ६ नोव्हेंबर २०२३ विस्तार अधिकारी (पंचायत) परीक्षा वेळापत्रक
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, १७ व २० नोव्हेंबर २०२३ (कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य )परीक्षा वेळापत्रक
new ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, 23 नोव्हेंबर २०२३ (वरिष्ठ सहाय्यक )परीक्षा वेळापत्रक
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up