अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

जिल्हा परिषद,छत्रपती संभाजीनगर च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • आझादी का अमृत महोत्सव
  • आझादी का अमृत महोत्सव

महत्वाच्या घडामोडी

new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (15 वित्त आयोग) अंतर्गत MPW सेवेसाठी मुलाखत दि.04/10/2023.
new जिल्हा क्षयरोग केंद्र : अँटी टीबी औषधी साहित्याचे दरपत्रके सादर करणे बाबत.
new कृषी विभाग : कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी दरपत्रक मागटविणे बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कनिष्ठ अभियंता (JE) सेवेसाठी सूचना व निवड-प्रतीक्षा यादी.
new बांधकाम विभाग : गौण खनिजाची रॉयल्टी व ई-पास गौण खनिजाचीवाहतुकीसाठी ई पास बाबत बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (15 वित्त आयोग) अंतर्गत MPW सेवेची अंतिम पात्र व निवड यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणे बाबतची दि.01.01.23 रोजीची तात्पुरती आक्षेप यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : दि 01.01.23 नंतर संपूर्ण कागदपत्रे सादर केलेल्या अनुकंपा उमेदवारांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : ज़िल्हा परिषद औरंगाबाद व जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद स्तरावरील संबधीत सेवेची निवड व प्रतीक्षा यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : स्टाफ नर्स व आरकेएसके समन्वयक सेवेची पात्र-अपात्र यादी व सूचना.
new अरोग्य विभाग : औषधी साहित्य सामुग्रीचे दरपत्रक सादर करणे बाबत.
new यांत्रिकी उपविभाग : 03 Ambassadors लिलावाची तारीख 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवली आहे.
new यांत्रिकी उपविभाग : जिल्हा परिषद औरंगाबादच्या 03 जुन्या एम्बेसडर पेट्रोल कारचा लिलाव.
new राष्ट्रीय अरोग्य अभियान अतंर्गत जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालय स्तरावरील सेवेच्य पदभरती अनुषंगाने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ स्टाफ नर्स आरकेएसके समन्वयक सेवा वगळता इतर सर्व संवर्गाची पात्र अपात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : १५ वित्त आयोगा अतंर्गत आरोग्य सेवक पुरुष पदाची पदभरती बाबत.
new शुद्धिपत्रक :राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद स्तरावरील कंत्राटी पदाची जाहिरात.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद स्तरावरील कंत्राटी पदाची जाहिरात.
new ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग:सेवानिवृत्त शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी मधून कंत्राटी पद्धतीने पदे भरणे बाबत जाहिरात.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:१५ वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स सेवेसाठी सूचना.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान:१५ वित्त आयोग पदभरती : वैद्यकीय अधिकारी सेवेसाठी जाहिरात.
new १५ वित्त आयोग पदभरती : वैद्यकीय अधिकारी आणि स्टाफ नर्स सेवेबाबत शुद्धिपत्रक तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा नियुक्ती बाबत अंतिम प्रतीक्षा सूची 2022. दि.२५ जाने २०२३
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना.
new सामान्य प्रशासन विभाग : विशेष चौकशी अधिकारी पॅनल नियुक्ती बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषद गट रचना बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : पंचायत समिती गण रचना बाबत.

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८ 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up