star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर,सरळ सेवा भरती २०२३-२४,आरोग्य सेवक पुरुष (४०%)पदाचा निकाल

star आरोग्य सेवक (महिला) या पदासाठी व कंत्राटी ग्रामसेवक या पदासाठी अर्ज केलेल्या महिला उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना

star कंत्राटी_ग्रामसेवक_दि_16_ते_21_जून_परीक्षा_वेळापत्रक

star कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता दि. २० जुन २०२४ रोजी उपस्थिती राहणे बाबत.

star स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता दि. २१ जुन २०२४ रोजी उपस्थिती राहणे बाबत.

star ज़िल्हा परिषद भरती २०२३, १०,११ व १२ जून २०२४ आरोग्य सेवक (पुरुष) पदाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक

star मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता दि. १० जुन २०२४ रोजी उपस्थिती राहणे बाबत.

star औषध निर्माण अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणी बाबत. दि. १० जुन २०२४

star पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणी बाबत.दि. ६ जुन २०२४

star कनिष्ठ सहायक लिपिक पदासाठी कागदपत्र तपासणी बाबत.दि. ६ जुन २०२४

star आरोग्य सेवक पुरुष, आरोग्य सेवक महिला,व कंत्राटी ग्रामसेवक,या पदाच्या परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक.

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४, पर्यवेक्षिका पदाचा निकाल.

star प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ मूळ कागदपत्रे तपासणी बाबत.

star वरिष्ठ_सहाय्यक_(लिपिक)_मूळ_कागदपत्रे_तपासणी_बाबत

star कनिष्ठ_सहाय्यक_(लेखा)_मूळ_कागदपत्रे_तपासणी_बाबत

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य ) (बांधकाम, ग्रामीण पुरवठा ) पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४, औषध निर्माण अधिकारी पदाचा निकाल

star विवाहित महिला उमेदवारांनी ओळखपत्र परीक्षेच्या वेळी सोबत बाळगणे बाबत जाहीर प्रगटन

star जिल्हा परिषद भरती २०२३-२४, २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यवेक्षिका परीक्षा वेळापत्रक

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४ कनिष्ठ सहायक (लिपिक) पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४ वरिष्ठ सहायक (लिपिक) पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४ पशुधन पर्यवेक्षक पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा भरती २०२३-२४ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाचा निकाल

star लघुलेखक (उच्च श्रेणी) पदासाठी कागदपत्र तपासणी बाबत.

star वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदासाठी गुणानुक्रमे कागदपत्र पडताळणी करीता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.

star विस्तार अधिकारी (कृषी) पदासाठी गुणानुक्रमे कागदपत्र पडताळणी करीता बोलावण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.

star जिल्हा परिषद पदभरती नियंत्रण कक्ष संपर्क क्र. ०२४०-२३२९७१४ मोबाईल क्र. ९१७५१८५८५१.

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजी नगर सरळ सेवा पदभरती २०२३-२४ कनिष्ठ सहायक (लेखा) पदाचा निकाल.

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजी नगर सरळ सेवा पदभरती २०२३-२४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) पदाचा निकाल.

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा पदभरती २०२३-२४ विस्तार अधिकारी (कृषी ) पदाचा निकाल

star जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर सरळ सेवा पदभरती 2023-24 वरीष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाचा निकाल

star प्रवेश पत्र (Hall Tickets) साठी येथे क्लिक करा. ( जिल्हा परिषद भरती )

star मतदार नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाची वेबसाइट

star ग्रामीण विकासाविषयी विविध शासन निर्णय, नियम, कायदे व योजनांची माहिती

महत्वाच्या घडामोडी

छत्रपती संभाजीनगर चा जिल्ह्याविषयी

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा महाराष्ट्र राज्यातील मराठवाडा विभागातील महत्त्वाचा जिल्हा आहे. हा जिल्हा महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यभागी असून छत्रपती संभाजीनगर ला मराठवाड्याचे द्वार संबोधले जाते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या उत्तरेला जळगाव जिल्हा आहे. तसेच पूर्वेला जालना जिल्हा असून दक्षिणेला बीड व नगर जिल्हा तसेच पश्चिमेला नाशिक हा जिल्हा आहे.

दृष्टीक्षेपात छत्रपती संभाजीनगर
  bullet
 • दृष्टीक्षेपात छत्रपती संभाजीनगर
 • bullet
 • दृष्टीक्षेपात २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या
 • bullet
 • ग्रामीण लोकसंख्या
 • bullet
 • एकूण तालुके
 • bullet
 • एकूण गावे
 • bullet
 • एकूण ग्रामपंचायती
 • bullet
 • एकूण सरासरी पर्जन्यमान
 • १०,१०० चौकिमी
 • ३७,०१,२८२
 • २०,८१,११२
 • ०९
 • १३४१
 • ८६१
 • ७२५.८ मिमी