अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

आय. टी. कक्ष

प्रस्तावना

शासनामार्फत जनतेस पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा पारदर्शकपणे अभिनव पद्धतीने, जलद गतीने, एकत्रित रित्या नजीकच्या ठिकाणी उपलब्ध असणे हे उत्तम शासनाचे ध्योतक आहे. यामुळे शासकीय सेवा अत्यंत वेगाने व स्वस्त दरात देता येतात. ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन जनतेस सेवा पुरविण्यासाठी अग्रेसर राहिले आहे.

पंचायती राज संस्थांचे कामकाज लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी, माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून जलद गतीने माहिती उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे विकास कामांचे नियोजन व परिणामकारक अंमलबजावणी, देखरेख, माहितीचे विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये आदान-प्रदान व विविध प्रणालींचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

ई-गव्हर्नंसच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदस्तरावर मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष निर्माण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे.

मध्यवर्ती माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष हा जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाशी संलग्न व मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन विभाग) यांच्या अधिपत्याखाली असेल. संबंधित मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सनियंत्रण अधिकारी असतील.

आय. टी. कक्षाची कामे
 • जिल्हा परिषदेची वेबसाईट अद्यावत करणे.
 • जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ई-गव्हर्नन्स शी निगडीत बाबींना चालना देऊन गतिमान ठेवणे. जसे कि, Financial Inclusion, CSC-SPV अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा इत्यादी सुरळीतपणे कार्यान्वित ठेवणे जेणेकरून नागरिकांना या सेवा विनासायास उपलब्ध होतील.
 • जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांची माहिती आवश्यक त्या छायचित्रासह अद्यावत करणे.
 • जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतस्तरावर केंद्र, राज्य, जिल्हा नियोजन व विकास समितीकडील योजना, जिल्हा परिषदेच्या स्व:उत्पन्नातून राबविण्याच्या योजना, e-tendering, सेवार्थ, शालार्थ, ई-पंचायत इतर फ्लॅगशिप योजनांची माहिती आज्ञावलीत संबंधितांकडून भरून घेणे.
 • पंचायती राज संस्थांच्या कामकाजाच्या आढाव्यासाठी वेळोवळी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या MIS Formats मध्ये माहिती भरून संबधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.
 • जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अंतर्गत राबवायच्या योजनांच्या माहितीचे संकलन (डेटाबेस) करणे.
 • संकलित व प्रमाणित माहितीचे विविध विभागांना आवश्यकतेनुसार आदान-प्रदान करणे.
 • जिल्हा परिषद / पंचायत समिती कार्यालयांमध्ये Video Conference सुविधा, LAN जोडणी, बायोमेट्रिक सुविधा, सी.सी.टी.व्ही. तसेच कॉम्प्युटर, प्रिंटर, UPS, वेब कॅमेरा, इ. सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी निगडीत प्राथमिक स्वरूपाच्या तांत्रिक बाबींची देखरेख करणे.
 • नागरिकांना द्यावयाच्या विविध सेवा सुविधांच्या संकेतस्थळांची प्राथमिक देखभाल तसेच सेवा सुविधा प्रदानांमधून प्राप्त होणाऱ्या शुल्काचे ग्रामपंचायतनिहाय वितरण यावर देखरेख ठेवणे.
 • मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी नेमून दिलेली इतर कोणतीही कामे.

आय. टी. कक्ष, जि. प. औरंगाबाद
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद येथे आय. टी. कक्षाची स्थापना ०२ मे २०१५ रोजी करण्यात आली. या कक्षात सध्या १ प्रोग्रामर व १ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत आहे.

आय. टी. कक्षामार्फत तयार करण्यात आलेले Software Projects
अ. क्र. प्रोजेक्टचे नाव
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद चे अधिकृत संकेतस्थळ ( aurangabadzp.gov.in)
बायोमेट्रिक उपस्थितीचे अहवाल तयार करणेसाठीचे सॉफ्टवेअर
कर्मचाऱ्यांचे मोबाईलवर Automatic SMS पाठवून, दिलेल्या कामाची पूर्तता करण्यासाठीची आठवण करून देणारे - टास्क रीमाइंडर सॉफ्टवेअर
'एक दिवस गावकऱ्यांसोबत' - या योजनेअंतर्गत विविध गावांना जि.प. अधिका-यांनी भेट देऊन पाहणी केलेल्या माहितीची एन्ट्री करण्यासाठी चे सॉफ्टवेअर
जि. प. च्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर
जि. प. चे वित्त विभागासाठी DCPS (परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना) यंत्रणेचे सॉफ्टवेअर
जि. प. अंतर्गत विविध कार्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित डेटाबेस - सध्या काम सुरु.

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www[dot]gskpatoda[dot]in
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up