अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new जिल्हा सामान्य रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची पात्र/अपात्र यादी बाबत हरकती मागविणे बाबत
new जिल्हा सामान्य रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची पात्र यादी
new जिल्हा सामान्य रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांची अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ हरकती मागविण्याबाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ लेखापाल जिल्हास्तरीय अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ लेखापाल जिल्हास्तरीय पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ लेखापाल तालुकास्तरीय अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ लेखापाल तालुकास्तरीय पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ जिल्हास्तरीय समन्वयक अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ जिल्हास्तरीय समन्वयक पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ कनिष्ठ अभियंता अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ कनिष्ठ अभियंता पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ जिल्हा स्तरीय सांखिकी अन्वेषक अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ जिल्हा स्तरीय सांखिकी अन्वेषक पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ तालुका स्तरीय एल एच व्ही अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ तालुका स्तरीय एल एच व्ही पात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ स्टाफ नर्स प्रा आ केंद्रस्तर अपात्र यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पद भरती २०१७ स्टाफ नर्स प्रा आ केंद्रस्तर पात्र यादी
new देखभाल दुरुस्ती कक्ष, जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांचे कार्यालयासाठी मानधन तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने भरती
new शिक्षण विभाग - आंतरजिल्हा बदलीने पदस्थापना - शिक्षकांची यादी
new शिक्षण विभाग - ऑनलाईन भरण्यासाठी उर्वरित रिक्त पदांचा अहवाल
new शिक्षण विभाग - ऑनलाईन भरण्यासाठी कायम रिक्त ठेवावयाच्या पदांचा तपशील
new माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसंदर्भात तपशीलवार माहिती - (सुधारित)

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up