अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • आझादी का अमृत महोत्सव
  • आझादी का अमृत महोत्सव

महत्वाच्या घडामोडी

new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी एस , प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स, एम पी डब्ल्यू पुरुष, व लेखापाल सेवेची पात्र अपात्र यादी .
new बांधकाम विभाग : जिल्हा परिषद कामवाटप सनियंत्रण समितीची कामवाटप दिनांक १९-१०-२०२२ व २०-१०-२०२२ बैठक रद्द असण्या बाबत .
new बांधकाम विभाग : जिल्हा परिषद कामवाटप सनियंत्रण समितीची कामवाटप बैठक सुधारित वेळापत्रक .
new बांधकाम विभाग : जिल्हा परिषद कामवाटप सनियंत्रण समितीची कामवाटप दिनांक १७/१०/२०२२ व १८/१०/२०२२ रोजी सकाळी ११:३० ते सर्व कामांचे कामवाटप होऊ पर्यंत .
new तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय : कंत्राटी पद्धतीने जाहिरातीत नमूद पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहे .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत विविध संवर्गातील पदाच्या कंत्राटी सेवेच्या अंतिम गुणानुक्रमे गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्धी बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत विविध संवर्गातील पदाच्या कंत्राटी सेवेच्या अंतिम गुणानुक्रमे गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी प्रसिद्धी बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणे बाबत अर्जदारांची सन २०२२ तात्पुरती प्रतीक्षासूची.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना.
new सामान्य प्रशासन विभाग : विशेष चौकशी अधिकारी पॅनल नियुक्ती बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : सूचना-खुल्या प्रवर्गातील प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन दि.30-08-2022 .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद औरंगाबाद स्तरावरील विविध पदांच्या कंत्राटी तत्वावर भरतीसाठी अर्ज मागविणे बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद स्तरावरील ई-सुश्रुत कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी तत्वावर भरतीसाठी अर्ज मागविणे बाबत.
new राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम : वरिष्ठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ कौशल्य चाचणी बाबत सूचना .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद औरंगाबाद स्तरावरील लेखापाल या सेवेसाठी कंत्राटी तत्वावर भरतीसाठी जाहिरात .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद औरंगाबाद स्तरावरील MO MBBS, MPW-Male, Staff Nurse, Lab Technician या सेवेसाठी कंत्राटी तत्वावर भरतीसाठी जाहिरात .
new शिक्षण विभाग(प्रा): अवघड क्षेत्र यादी सन २०२२
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी शीतसाखळी तंत्रज्ञ आणि स्टाफ नर्स सेवेसाठी दि.६ जुलै २०२२ रोजी आयोजित (Counseling) समुपदेशन सूचना आणि संबंधीत सेवेची निवड यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत विविध संवर्गातील पदाच्या कंत्राटी सेवेच्या अंतिम गुणानुक्रमे गुणवत्ता यादी तसेच निवड व प्रतीक्षा यादी .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : शुद्धिपत्रक कंत्राटी शीतसाखळी तंत्रज्ञ संवर्गासाठी कौशल्य चाचणीच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध झालेल्या गुणानुक्रमे यादी बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी शीतसाखळी तंत्रज्ञ आणि स्टाफ नर्स पदासाठी आयोजित (SKILL TEST) कौशल्य चाचणीबाबत सूचना आणि संबंधीत पदासाठी निवड निकषानुसार उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत विविध कंत्राटी भरती प्रक्रिया सन २०२१-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत सूचना.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत विविध कंत्राटी भरती प्रक्रिया सन २०२१-२०२२ अंतिम गुणवत्ता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषद गट रचना बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : पंचायत समिती गण रचना बाबत.
new सामान्य प्रशासन विभाग : महाराष्ट्र विकास सेवा गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बाबत.

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www[dot]gskpatoda[dot]in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up