अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new आरोग्य विभाग: योग प्रशिक्षकाची निवड करणे बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम सहाय्यक पदासाठीचे शुद्धीपत्रक
new सामान्य प्रशासन विभाग: जिल्हा निवड समिती, औरंगाबाद शुद्धिपत्रक क्रमांक १.
new सामान्य प्रशासन विभाग: जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेतील अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक पदासाठीचे शुद्धीपत्रक
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील पदांच्या पात्र व अपात्र यादीबाबत सूचना
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील लेखापाल(कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील तालुका समूह संघटक(कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक(कंत्राटी)पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कनिष्ठ अभियंता(कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी एन यु एच एम(कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील औषध निर्माता अधिकारी एन यु एच एम(कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यक्रम सहाय्यक (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील सांखिकी अन्वेक्षक (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील Staff Nurse NUHM (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील STS- RNTCP (कंत्राटी) पदासाठी अपात्र ठरलेया उमेदवारांना पात्र यादीत समावेश करण्याबाबतची यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग: जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक दिनांक 3/ 1 /2020 चा कार्यक्रम बाबत
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० तालुका औरंगाबाद
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० कन्नड तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० खुलताबाद तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० गंगापूर तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० पैठण तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० फुलंब्री तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० वैजापूर तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० सिल्लोड तालुका
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१९-२० सोयगाव तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० तालुका औरंगाबाद
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० तालुका औरंगाबाद
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० कन्नड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० कन्नड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० खुलताबाद तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० खुलताबाद तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० गंगापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० गंगापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० पैठण तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० पैठण तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० फुलंब्री तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० फुलंब्री तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० वैजापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० वैजापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० सिल्लोड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० सिल्लोड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१९-२० सोयगाव तालुका

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up