अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new जिल्हा परिषद पदभरती : पदभरती साठी ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत मुदतवाढ व आवाहन .
new जिल्हा परिषद पदभरती शुद्धिपत्रक : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात-शुद्धिपत्रक.
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ प्रतिक्षाधीन लाभार्थ्यांमधून निवड यादी.
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०१८-१९ प्रतिक्षाधीन लाभार्थ्यांमधून निवड यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : पदोन्नती पात्र परिचर यांची तात्पुरती यादी.
new जिल्हा परिषद पदभरती : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत गट-क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात.
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका अंतर्गत गट प्रवर्तक पदांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती करिता उपस्थित राहण्याबाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : आशा स्वयंसेविका योजने अंतर्गत गट प्रवर्तक पदांची दस्तावेज छाननी दरम्यान आढळून आलेल्या दस्तावेजाची पूर्तता करून घेण्याकरिता यादी
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपातत्वावर नियुक्तीसाठी मुळ कागदपत्र तपासणी बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग : दिनांक २९.१२.२०१८ पर्यंत अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा सूची
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा प्रतीक्षा सूची दिनांक २१.१२.२०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीवर आक्षेपाच्या अनुषंगाने सुनावणी बाबत
new शिक्षण विभाग : प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतन्नोती देण्यासाठी Bsc पदवी सहशिक्षकांची यादी
new शिक्षण विभाग : प्राथमिक पदवीधर पदावर वेतन्नोती देण्यासाठी १२ वी विज्ञान सहशिक्षकांची यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य विभाग : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत निव्वळ दैनंदिन कामकाजावर आधारित गट प्रवर्तक पदांची जाहिरात
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत प्रा. पदवीधर शिक्षक व सहशिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची बाबत
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत प्रा. पदवीधर शिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची
new शिक्षण विभाग : जिल्हा परिषद, औरंगाबाद अंतर्गत सहशिक्षक यांची सन २०१८ ची अंतरिम जेष्ठता सूची बाबत
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी तालुका औरंगाबाद
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी कन्नड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी खुलताबाद तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी गंगापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी पैठण तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी फुलंब्री तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी वैजापूर तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड व प्रतीक्षा यादी सिल्लोड तालुका
new कृषी विभाग : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन २०१८-१९ निवड यादी सोयगाव तालुका
new सामान्य प्रशासन विभाग : माहे जुलै-२०१८ पर्यंतची अनुकंपा तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
new सामान्य प्रशासन विभाग : गट ड मधून गट क पदावर नियुक्तीसाठी विकल्प सादर करणे बाबत

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up