अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
  • औरंगाबाद जिल्हा
  • वेरूळ लेणी
  • अजिंठा लेणी
  • बिबी का मकबरा
  • दौलताबाद
  • पानचक्की
  • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new पाणी पुरवठा विभाग : कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता संवर्गातील सर्वसाधारण बदली यादी सन २०१८
new पाणी पुरवठा विभाग : कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता संवर्गातील विनंती बदली यादी सन २०१८
new सिंचन विभाग : कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता संवर्गातील सर्वसाधारण बदली यादी सन २०१८
new सिंचन विभाग : कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता संवर्गातील विनंती बदली यादी सन २०१८
new वित्त विभाग :कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गातील बदल्यासाठी कार्यरत बदल्यांची यादी सन २०१८-१९
new वित्त विभाग :सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गातील बदल्यासाठी कार्यरत बदल्यांची यादी सन २०१८-१९
new वित्त विभाग : वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गातील बदल्यासाठी कार्यरत बदल्यांची यादी सन २०१८-१९
new वित्त विभाग : कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गातील बदल्यासाठी कार्यरत बदल्यांची यादी सन २०१८-१९
new बांधकाम विभाग : दीघ वास्तव्यानुसार कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता संवर्गातील प्रशासकीय व विनंती बदली २०१८ अंतिम जेष्ठता यादी
new बांधकाम विभाग : दीघ वास्तव्यानुसार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील प्रशासकीय व विनंती बदली २०१८ अंतिम जेष्ठता यादी
new पंचायत विभाग : ग्राम विकास अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली २०१८ यादी
new पंचायत विभाग : विनंती बदलीसाठी बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी
new पंचायत विभाग : ग्रामसेवक संवर्गातील विनंती बदली कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी
new पंचायत विभाग : विस्तार अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी
new महीला व बालकल्याण विभाग : प्रशासकीय बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी
new महीला व बालकल्याण विभाग : विनंती बदलीसाठी अर्ज केलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रम अंतिम यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील विनंती बदली २०१८ यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील रिक्त पदाचा अहवाल
new पशुसंवर्धन विभाग : पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील प्रशासकीय बदली २०१८ पात्र यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील प्रशासकीय बदली २०१८ पात्र यादी
new पशुसंवर्धन विभाग : सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील रिक्त पदाचा अहवाल
new कृषी विभाग: कृषी अधिकारी संवर्गातील सर्वसाधारण बदली, विनंती बदली, सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदाचा अहवाल २०१८ यादी
new कृषी विभाग: विस्तार अधिकारी(कृषी) संवर्गातील सर्वसाधारण बदली, विनंती बदली, सेवा जेष्ठता यादी व रिक्त पदाचा अहवाल २०१८ यादी
new सा प्र विभाग: सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: विस्तार अधिकारी (सांखिकी) संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य जेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील सर्वसाधारण बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new सा प्र विभाग: कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: औषध निर्माण अधिकारी संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक(पुरुष) संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक(पुरुष) संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सेवक(महिला) संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्टता यादी
new आरोग्य विभाग: आरोग्य सहाय्यक(महिला) संवर्गातील विनंती बदली २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची (५३ वर्ष पूर्ण केलेले) अंतिम यादी
new शिक्षण विभाग: केंद्र प्रमुख संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा वास्तव्य जेष्ठता यादी
new शिक्षण विभाग: विस्तार अधिकारी(शिक्षण) संवर्गातील सर्वसाधारण बदल्या २०१८ पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम सेवा वास्तव्य जेष्ठता यादी

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up