अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हास्तरीय गट प्रवर्तक पदभरतीचा तपशील .
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्वसाधारण बदली सन २०२१ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्यजेष्ठता आक्षेप यादी --सहाय्यक प्रशासन अधिकारी .
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्वसाधारण बदली सन २०२१ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्यजेष्ठता आक्षेप यादी --कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : विस्तार अधिकारी (सा) संवगातील सर्वसाधारण बदली २०२१ कर्मचाऱ्यांची दीर्घ वास्तव्यानुसार तात्पुरती जेष्ठता यादी
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्वसाधारण बदली सन २०२१ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्यजेष्ठता आक्षेप यादी --वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) .
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्वसाधारण बदली सन २०२१ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्यजेष्ठता आक्षेप यादी --कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक).
new सामान्य प्रशासन विभाग : आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या परिचर या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सूची २०१९-२०२१ .
new सामान्य प्रशासन विभाग : आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या परिचर या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सूची २०१९-२०२१ .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी पद्धतीने अर्ज मागविणे बाबत .
new सामान्य प्रशासन विभाग : लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी अंतिम यादी. माहे जुन 2021 .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत विविध संवर्गातील पदाबाबत सूचना .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत स्टाफ नर्स (NMHP कार्यक्रम)पदाची पात्र यादी .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत स्टाफ नर्स (NMHP कार्यक्रम)पदाची अपात्र यादी .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत एम.बी.बी.एस.वैद्यकीय अधिकारी (ई- संजिवनी) पदाची पात्र यादी .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत एम.बी.बी.एस.वैद्यकीय अधिकारी (ई- संजिवनी) पदाची अपात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Technical coordinator (ई- संजीवनी कार्यक्रम)पदाची पात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Technical coordinator (ई- संजीवनी कार्यक्रम)पदाची अपात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Psyciatrict social worker (NMHP कार्यक्रम)पदाची पात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Psyciatrict social worker (NMHP कार्यक्रम)पदाची अपात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Psychologist (NMHP कार्यक्रम)पदाची पात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Psychologist (NMHP कार्यक्रम)पदाची अपात्र यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यक्रम व राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत Psychiatrist (NMHP कार्यक्रम)पदाची पात्र यादी.
new तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सिल्लोड : तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सिल्लोड यांच्या स्तरावरील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी अंती सर्वसाधारण पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : निव्वळ दैनंदिन कामकाजावर आधारित गट प्रवर्तक या पदाकरिता अर्ज मागविणे बाबत.
new शिक्षण विभाग(प्रा): श्रीमती डी. डी. तुपकरी, सहशिक्षक - जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा विहामांडवा ता. पैठण जि. औरंगाबाद यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यापूर्वी शेवटची संधी देण्याबाबतचे जाहीर प्रगटन

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www[dot]gskpatoda[dot]in
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up