अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • आझादी का अमृत महोत्सव
  • आझादी का अमृत महोत्सव

महत्वाच्या घडामोडी

new जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत तात्पुरते स्थलांतरित झालेल्या विभागांची माहिती
new बांधकाम विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता कनिष्ठ अभियंता संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य अंतिम ज्येष्ठता यादी 2022.
new बांधकाम विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता कनिष्ठ अभियंता संवर्गाची विनंती अंतिम ज्येष्ठता यादी 2022.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी एन यु एच एम, शीत साखळी तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, स्टाफ नर्स, व लेखापाल सेवेच्या पद भरती बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : लेखापाल सेवेच्या पात्र / अपात्र यादी बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी लेखापाल अंतिम अपात्र यादी बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : शीत साखळी तंत्रज्ञ अंतिम पात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी एन यु एच एम अंतिम पात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : वैद्यकीय अधिकारी एन यु एच एम अंतिम अपात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : औषध निर्माता अंतिम पात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : औषध निर्माता अंतिम अपात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : STAFF NURSE अंतिम पात्र उमेदवार यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : STAFF NURSE अंतिम अपात्र उमेदवार यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी .
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी -- सहाय्यक प्रशासन अधिकारी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी -- कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी -- विस्तार अधिकारी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी -- वरिष्ठ सहाय्यक.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता बदलीपात्र कर्मचारी यांची तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता आक्षेप यादी -- कनिष्ट सहाय्यक.
new ग्राम पंचायत विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता ग्रा वि अ संवर्गातील तात्पुरती दीर्घ वास्तव्य ज्येष्ठता यादी 2022.
new ग्राम पंचायत विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता ग्रा से सुधारित वास्तव्य ज्येष्ठता यादी 2022.
new ग्राम पंचायत विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता वि.अ.(पं)संवर्गातील दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new पशु संवर्धन विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक व व्रनोपचारकया संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new महिला व बालकल्याण विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता पर्यवेक्षिका संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new बांधकाम विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता शाखा अअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ आरेखक संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new बांधकाम विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता आरोग्य सेवक (महिला) संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता आरोग्य पर्यवेक्षक संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता आरोग्य सहाय्यक(पुरुष) संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता आरोग्य सहाय्यक(महिला) संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता आरोग्य सेवक(पुरुष) संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new आरोग्य विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता औषध निर्माण अधिकारी संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new शिक्षण विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new शिक्षण विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता केंद्र प्रमुख संवर्गाची दीर्घ वास्तव्य तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 2022.
new वित्त विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता तात्पुरती बदली ज्येष्ठता यादी - क.ले.अ.
new वित्त विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता तात्पुरती बदली ज्येष्ठता यादी - क.स.ले.
new वित्त विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता तात्पुरती बदली ज्येष्ठता यादी - व.स.ले.
new वित्त विभाग : सर्व साधारण बदल्या सन २०२२ करिता तात्पुरती बदली ज्येष्ठता यादी - स.ले.अ.

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www[dot]gskpatoda[dot]in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up