अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

  • आझादी का अमृत महोत्सव
  • आझादी का अमृत महोत्सव

महत्वाच्या घडामोडी

new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : शुद्धीपत्रक.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा शल्य चिकीस्तक, जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद स्तरावरील विविध कार्यक्रमांतर्गत विविध पदांची कंत्राटी सेवेकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहे. .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कंत्राटी पद्धतीने खालील नमूद कंत्राटी सेवेकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहे. .
new सामान्य प्रशासन विभाग :अनुकंपा नियुक्तीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदाची संभाव्य यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहाण्याच्या दृष्टीने आवश्यक सुचना बाबत दिनांक ०८.१२.२०२१ परिपत्रक.
new सामान्य प्रशासन विभाग : दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ अखेर पर्यंतची अनुकंपा उमेदवारासंदर्भातील अंतिम प्रतिक्षा यादी

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www[dot]gskpatoda[dot]in
 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up