अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद च्या संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे

 • जिल्हा परिषद, औरंगाबाद
 • औरंगाबाद जिल्हा
 • वेरूळ लेणी
 • अजिंठा लेणी
 • बिबी का मकबरा
 • दौलताबाद
 • पानचक्की
 • जायकवाडी धरण

महत्वाच्या घडामोडी

new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना सन 2020-21 अंतर्गत अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी निवड यादी
new कृषी विभाग : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन 2020-21 अंतर्गत अनुसुचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थी निवड यादी. .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवडीसाठी तिसऱ्या समुपदेशन फेरी बाबत सूचना .
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा पदभरती समुपदेशन वेळापत्रक बाबत .
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा समुपदेशन प्रक्रिया करिता उपस्थित राहणाऱ्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराकरिता सूचना .
new बांधकाम विभाग : जिल्हा परिषद कामवाटप सनियंत्रण समितीची कामवाटप बैठक दिनांक २४/०३/२०२१ ते २६/०३/२०२१ पर्यंत सकाळी ११:३० वाजता बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग : जिल्हा परिषद औरंगाबाद अंतर्गत विधी विषयक पॅनल नियुक्ती करणे बाबत .
new कृषी विभाग : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सन २०२०-२१ साठी महा डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन सोडत पद्धतीद्वारे निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची अनुषंगिक कागदपत्रे अपलोड करणे बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना समुपदेशाने केंद्र वाटप करणे बाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : समुदाय आरोग्य अधिकारी गुणवत्ता यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रतीक्षा यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा तत्वावरील अंतिम प्रतीक्षा सूचीतील शैक्षणिक पात्रता व प्रवर्गाचे रिक्त पदानुसार प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदाची माहिती सन २०२० प्रतीक्षा यादीतील अनुक्रमांक १ ते ५० उमेदवार
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षा यादी मार्च 2020 अखेर प्रसिद्ध करणे
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कनिष्ट अभियंता पदाची यादी बाबत .
new कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०२०-२०२१ साठी ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग : विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) या संवर्गाची दिनांक ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम जैष्ठता सूची
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील आक्षेपाबाबत सुनावणीस उपस्तीत राहणे बाबत
new सामान्य प्रशासन विभाग : आंतरजिल्हा बदलीने जाणाऱ्या परिचर या संवर्गातील कर्मचार्यांची जेष्टता सूची २०१९-२०२०
new सामान्य प्रशासन विभाग : आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या परिचर या संवर्गातील कर्मचार्यांची जेष्टता सूची २०१९-२०२०
new सामान्य प्रशासन विभाग : वार्षिक प्रशासन अहवाल 2019 20 छायांकन व बांधणी जुपनी करणे करिता दरपत्रक
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : Covid 19 अंतर्गत Hospital Manager पदाच्या पद भरती बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : Covid 19 अंतर्गत Lab technician पदाच्या पद भरती बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : Covid 19 अंतर्गत Stores Officers पदाच्या पद भरती बाबत .
new सामान्य प्रशासन विभाग : अनुकंपा प्रतीक्षा यादीतील नावात बदल करणे बाबत सुनावणीस उपस्थित राहणे बाबत
new आरोग्य विभाग : Walk In Interview.
new सामान्य प्रशासन विभाग : मार्च-2020 पर्यतची अनुकंपा उमेदवारांची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी
new कृषी विभाग : सर्व साधारण बदल्या २०२० बदली पात्र कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. संवर्ग- विस्तार अधिकारी (कृषी)
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद आणि उपजिल्हा-ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून स्टाफ नर्स या पदाच्या गुणवत्ता यादी व निवड/ प्रतीक्षा यादी बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : कोविड-१९ अंतर्गत स्टाफ नर्स या पदाच्या पदभरती बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदाच्या भरतीबाबत.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : COVID 19 अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या पदभरती बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : COVID 19 अंतर्गत ECG Technician पदाच्या पदभरती बाबत .
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (पदवीधर शिक्षक उर्दू माध्यम)
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (पदवीधर शिक्षक मराठी माध्यम)
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (UGT MARATHI)
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (UGT URDU)
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (मुख्याध्यापक- मराठी माध्यम)
new शिक्षण विभाग(प्रा): तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी माहे जुलै २०२० (मुख्याध्यापक- उर्दू माध्यम)
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : समुदाय आरोग्य अधिकारी पदासाठी प्रवेश प्रक्रिया अर्ज स्वीकार करणे बाबत सूचना.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (आयुष) (कंत्राटी) पदाच्या निवड / प्रतीक्षा यादी व सूचना.
new महिला व बाल विकास विभाग : महिला व बाल विकास अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा कक्ष नियंत्रित करीत असलेल्या पर्यवेक्षिका संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचारी यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केले बाबत
new बांधकाम विभाग : सर्वसाधारण बदल्या सन २०२० बाबत तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत
new बांधकाम विभाग : प्रशासकीय कारणावरून करावयाच्या बदली बाबत तात्पुरती जेष्ठता सूची
new शिक्षण विभाग : शिक्षण विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग - ३ संवर्गातील (केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी) बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केले बाबत .
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी बाबत सूचना.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील लेखापाल(कंत्राटी) पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील तालुका समूह संघटक(कंत्राटी) पदासाठी पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक(कंत्राटी)पदासाठी पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील वैद्यकीय अधिकारी एन यु एच एम(कंत्राटी) पदासाठी पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यक्रम सहाय्यक (कंत्राटी)पदासाठी पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील सांखिकी अन्वेक्षक (कंत्राटी) पदासाठी पदासाठी निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी व निवड निकषाच्या गुणानुक्रमेनुसार प्राप्त गुणांची यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील STS- RNTCP (कंत्राटी) पदासाठी अंतिम वर्षाची टक्केवारी
new सामान्य प्रशासन विभाग : नागरिकांना जाहीर आवाहन
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्ध केले बाबत सूचना पत्र
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new सामान्य प्रशासन विभाग : सामान्य प्रशासन विभाग नियंत्रित करीत असलेल्या वर्ग -३ कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची वास्तव्य जेष्ठता यादी.
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (आयुष) (कंत्राटी) पदाच्या गुणवत्ता यादी सूचना बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (आयुष)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील भूलतज्ञ (कंत्राटी) पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम वर्षाच्या गुणानुसार मेरीट यादी (सर्व)
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील भूलतज्ञ (कंत्राटी) (OBC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील भूलतज्ञ (कंत्राटी) (OPEN) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील भूलतज्ञ (कंत्राटी) (SC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील Cardiologist (कंत्राटी) पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील Cardiologist (कंत्राटी) (OPEN) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील स्त्रीरोग तज्ञ (कंत्राटी) पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील स्त्रीरोग तज्ञ (कंत्राटी) (OBC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील स्त्रीरोग तज्ञ (कंत्राटी) (OPEN) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील स्त्रीरोग तज्ञ (कंत्राटी) (SC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील बालरोग तज्ञ(कंत्राटी) पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील बालरोग तज्ञ(कंत्राटी)(OBC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील बालरोग तज्ञ(कंत्राटी)(OPEN) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील बालरोग तज्ञ(कंत्राटी)(SC) पदांची पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील फ़िज़िओथेरपीस्ट (कंत्राटी) पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान औरंगाबाद अंतर्गत जिल्हा रुग्णालय, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथील जिल्हास्तर व उपजिल्हा/ग्रामीण रुग्णालय स्तरावरील फ़िज़िओथेरपीस्ट (कंत्राटी) (SC)पदांची पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी (OBC) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी (OPEN) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी (OPEN) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी (SC) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी (SC) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी (SEBC) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी (SEBC) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी (VJA) बाबत
new राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून वैद्यकीय अधिकारी (हेमॅटोलॉजी व इतर)(कंत्राटी) या पदाच्या पात्र उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी (VJA) बाबत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद आणि उप जिल्हा - ग्रामीण रुगणालय स्तरावरील विविध संवर्गातील पदामधून आर बी एस के अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री व पुरुष ) आणि आयुष कार्यक्रम अंतर्गत वैदयकीय अधिकारी (आयुष व युनानी) या पदाच्या गुणवत्ता यादी व निवड / प्रतीक्षा यादी बाबत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (EWS) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (NT-B) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (NT-B) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (NT-C) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (NT-D) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (OBC) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (OBC) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (OPEN) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (OPEN) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (आयुष) कंत्राटी पदांची निवड/ प्रतीक्षा (SC) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (SEBC) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आरबीएसके (कंत्राटी) पदांची निवड/ प्रतीक्षा (SEBC) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (युनानी) कंत्राटी पदांची निवड/ प्रतीक्षा (ST) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (स्त्री) आरबीएसके कंत्राटी पदांची निवड/ प्रतीक्षा (ST) यादी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान : जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, औरंगाबाद अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) आरबीएसके कंत्राटी पदांची निवड/ प्रतीक्षा (ST) यादी

आय.एस.ओ. प्रमाणित (ISO Certified) ग्रामपंचायत

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध योजनांचे अर्ज - सन २०१७-१८

पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

 • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
  www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up