अ-- | | अ++ | मुख्य विषयाकडे जा| English    

वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

जाहिराती

विभाग
विषय
प्रसिद्धी दिनांक
आवेदन मुदत
महिला व बाल कल्याण विभाग CAS प्रशिक्षणासाठी ३० ते ४० आसन क्षमता असलेले हॉलचे दर मिळणे बाबत. ३०/०७/२०१९ ०३/०८/२०१९
महिला व बाल कल्याण विभाग CAS प्रशिक्षणासाठी १०० व्यक्तीसाठी २ दिवसाचे जेवणाचे दर मिळणे बाबत. ३०/०७/२०१९ ०३/०८/२०१९
महिला व बाल कल्याण विभाग CAS प्रशिक्षणासाठी २ दिवसा साठी प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लॅपटॉपचे दर मिळणे बाबत. ३०/०७/२०१९ ०३/०८/२०१९
महिला व बाल कल्याण विभाग CAS प्रशिक्षणासाठी २ ते ४ व्यक्तीची क्षमता असलेले निवासी रूमचे दर मिळणे बाबत. ३०/०७/२०१९ ०३/०८/२०१९
महिला व बाल कल्याण विभाग मा सभापती यांचे बोलेरो जीप क्र MH 20 CU 25 दुरुस्तीचे दरपत्रक सादर करणे बाबत. २६/०७/२०१९ ०२/०८/२०१९


पाटोदा, ता. औरंगाबाद - आदर्श गाव

  • पाटोदा ग्रामपंचायत (ता. औरंगाबाद) कार्यालयाची वेबसाईट
    www.gskpatoda.in

निवडक 


वृक्ष लावा बाळगा अभिमान, तरच वाढेल देशाची शान| Save water, it will save you later! पढेगा लीखेगा भारत, तो आगे बढेगा भारत| स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत| स्वच्छ भारत, सशक्त भारत| स्वच्छ भारत, समर्थ भारत| बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार| एक पेड, एक जिंदगी| पाणी अडवा, पाणी जिरवा| Go Green to Keep it Clean| बेटी बचाओ, बेटी पढाओ| झाडे लावू या, झाडे जगवू या|

up